Tilbake

 

 

Storvågan rundt århundreskiftet. Dette er midt på sommeren og ingen fisker er å se. Det store naustet til høyre for

hovedbygningen ble tatt av stormen en gang tidlig på 1900-tallet.