Tilbake

 

 

Den grå rorbuen til venstre er fra 1797. Der bodde det

trolig åtte mann, som sov to og to i samme seng.

Den røde bua er fra 1800-tallet, og det er den jeg ser

for meg at Jens bodde i under vinterfisket. Buene er åpne

for besøkende.