Tilbake 

Storvågan slik det ser ut i våre dager. Bildet er tatt våren 2003.