Tilbake

 

Fengslet i Kabelvåg ble oppført i 1866 og nedlagt

i 1977. I dag er det kunstskolen som bruker dette

verneverdige bygget. I etterord i bok 8 kan du lese

mer om denne bygningen.