Tilbake

 

På den tiden Jens bodde i Kabelvåg, var dette huset til

doktoren. Det var distriktslege Eger som bygde det rundt 1873.

Tretten år senere bygde Eger seg et nytt hus ( som i dag går

under navnet "den gamle doktorgården").

Det første huset ble da solgt til staten og sorenskriveren flyttet inn.

Bygget står den dag i dag, og ligger like ved fengslet.