Tilbake

 

En væreier gård hadde selvsagt krambu . Her kunne folk kjøpe sukker,

kaffe, mel, støvler og annet. Krambua (til venstre på bildet) er trolig oppført

i 1802. I dag er den åpen for besøkende. Der selges det postkort,

håndarbeidsprodukter, gammeldagse sukkertøy m.m. Vegg i vegg

med krambua ligger forpakterboligen. Den ble oppført i 1860. Nå fungerer den som

kontor for lofotmuseet.